İstişare Heyeti

1. ALİ EKBER BOLAT - Ensar Vakfı

2. Ali KURT İDSB Genel Sekreteri

3. Ahmet Faruk ÜNSAL Mazlum-Der

4. Ahmet VAROL – Yazar

5. Adem VARICI - İBB -Dış İlişkiler Departmanı

6. Bahri BULUT – Akabe Vakfı

7. Prof. Dr. Bedri GENCERKocaeli Üni. Öğretim Görevlisi

8. Hüseyin KANSU İstanbul Eski Milletvekili

9. Kamil Uğur YARALI - Avukat

10. Necati CEYLANTGTV Kurucular Kurulu Üyesi

11. Nevzat GÖKALP – Asistan

12. Nihat KILIÇ – Yardımeli Derneği

13. Nurettin KARABUL Safa Vakfı

14. Nevzat GÖKALP – Asistan

15. Ömer Faruk TAŞDELEN - Günışığı Derneği Müdürü