İhsan Ataman

1955 Erzurum doğumlu. İlk-orta ve lise tahsilini Erzurum, yüksek tahsilini KTÜ Harita Mühendisliğinde tamamladı. Kamuda mühendis ve yönetici olarak çalıştı. İnönü Üniversitesinde Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans çalışması yaptı. Şimdilerde esnaflıkla iştigal etmektedir. Evli, iki çocuk babasıdır.