İsrail, Zulmünü Meşrulaştırmak İstiyor!

İsrail’in Kudüs’e uyguladığı fiili ve psikolojik savaşla, varlığını ve gayrı meşru devletini kabul ettirmede adım adım ilerlemeye çalıştığı bildirildi. İsrail’in işgal ettiği Kudüs topraklarında halkı durmadan işkence ve zulümle yıldırmaya çalıştığı ve bu oyunların Müslümanlar tarafından tam anlamıyla idrak edilemediği bildirildi. Kudüs işgalinin 44.yılında Filistinli örgütler dün basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada Siyonist rejimin Kudüs’te İslamî varlığı tamamıyla yok etmek için planlı çalışmalar yaptığı, özelde Filistinlilerin genelde ise bütün Müslümanların uyanık olmaları ve Kudüs’ün bölünmesine karşı ciddi bir direniş göstermeleri gerektiği ifade etti. Yapılan basın açıklamasında ayrıca şunlar da ifade edildi “Zulüm, vahşet ve barbarlığın putlarını deviren Arap halkları, Filistin ve Kudüs davasına destek konusunda yeni dengelerin oluşmasına zemin hazırladı. 15 Mayıs’ta Filistin topraklarına doğru yapılan yürüyüşler işgal altındaki topraklara olan özlemin bir yansımasıydı.” Açıklamada işgal rejimine sonsuz desteğinden dolayı Amerika’yı eleştiren örgütler Amerika’nın bu politikasıyla Siyonistlerin sürdürdüğü ırkçılıkla terörü beslediğini ifade etti.