İşgalci İsrail 117 Dönüm Araziye El Koydu!

 21 Nolu caddeyi genişletmesini bahane göstererek 1965’te çıkan 189 ve 190 İmar ve İskân kanunlarının 5 ve 7. maddelerine binaen Amme Maslahatına istimlâk kararı aldı. Kudüs işgal Belediyesi, işgal sebebi olarak şu gerekçeleri söz konusu araziye el koymak için öne sürdü; iki Yahudi yerleşim birimi yetkilileri iki yerleşim birimini bir birine bağlayan bu ana caddeyi genişletme talebinde bulundukları, bunun üzerine işgalci Kudüs Belediyesi’nin Yahudi yerleşim biriminin giriş çıkış yaptığı tek ana cadde sayılan ticari hareketliliğin olduğu bu caddeye ve çevresine el koyduğu belirtildi. Bu el koyma girişimi aynı zamanda söz konusu caddedeki ticari faaliyete de bir darbe anlamı taşıyor.  Bu sinsi planla genişletilecek olan caddeden Filistinlilerin arazilerine giden yollar kapatılacak ve hiçbir şekilde geçiş verilmeyecek. 1997 ve 1999 yıllarında Belediye bu projeyi en fazla iki senede tamamlayacağını vaat etmesine rağmen şimdiye kadar onaylanmamıştı. İsrail’in bu girişimi ile ilgili Filistinlilerin Hukukunu Savunma Koalisyonu şu açıklamayı yaptı:  İsrail uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Kudüs şehrinin işgal altında olduğu göz önünde bulundurulursa, Cenevre Sözleşmesi ve insan haklarının uluslararası hukuku dahil olmak üzere, uluslararası insani hukukun temel çerçeve ve referans olması gerekir.  Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, yapılan hukuksuzluğa karşı durarak sorumluluklarını yerine getirmelidirler.  İsrail, Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşim birimlerini genişletmekten derhal vazgeçmelidir.  Aksi takdirde uluslararası insan hakları ve dördüncü Cenevre anlaşmasını ihlal etmiş olacaktır.  Kudüs’te ikamet eden Filistinlilerin ise kendileri ile ilgili kararlarda özgür bir irade sahibi olmaları kendi düzenlerini ve hayatlarını alakadar eden kararları yine kendileri almalıdır. Hiçbir zaman işgal yönetiminin kararlarına boyun eğmemelidirler.