İşgal Yönetimi Filistinlileri Kudüs'ten Zorla Göç Ettirmek İçin Evlerini Yıkıyor

Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'nin Filistin Ofisi tarafından hazırlanan rapor, işgal altındaki Kudüs kentinde yaşayan çocukların çektikleri sıkıntılara ve ağır hayat şartlarına ışık tuttu. Raporda, Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin üçte birinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve bunun da aralarında çocukların da bulunduğu binlerce Filistinlinin göçe zorlanması anlamına geleceği bildirildi. “Kudüs’ten sesler' başlığıyla yayınlanan raporda, Kudüs'ü işgal rejimi sınırlarına dâhil etme planı kapsamında Siyonist işgal yönetiminin aldığı bir dizi kararın Filistinli çocukların çektiği sıkıntıları artırdığı ifade edildi. Yıkım tehlikesinin Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin yüzde 32'sini tehdit ettiğine işaret edilen raporda, yedi yüz seksen bin Filistinlinin evlerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi. Raporda ayrıca, Birleşmiş Milletler verilerine göre 2000-2010 yılları arasında Doğu Kudüs'te 839 evin yıkıldığı belirtildi.   (20.10.2011, Filistin Haberleri.com)