İşgal Rejimi Kudüs'te Ayrım Duvarıyla 125 Bin Filistinlinin Şehirle İrtibatını Kesti.

El-Kudüs Sosyal ve Ekonomik Haklar Merkezi, işgal belediyesinin iki yıldan beri Kudüs’ün çevresindeki mahalleleri şehirden koparmak için yoğun çaba harcadığını belirterek, geçen yıl kimliklerine el konulanlarla birlikte 1967 yılından beri kimliklerine el konulan Filistinli sayısının 14.466 kişiye ulaştığını ifade etti. Açıklamada ayrıca işgal belediyesinin 2008 yılında 4672, 2009 yılında 721 ve 2010 yılında ise 191 kişinin kimliklerini iptal ettiğine işaret edildi. İşgal belediyesinde Doğu Kudüs dosyasından sorumlu Siyonist yetkili 7 Ocak 2010 tarihinde yaptığı açıklamada, Filistin toprakları üzerinde inşa edilen ayrım duvarının sadece demografik nedenlerle yapıldığını belirterek, bununla 55.000 Filistinliden kurtulmak istediklerini ifade etmişti. Merkez yayınladığı açıklamanın devamında, işgal belediyesinin iddiasının eksikliğine işaret ederek, inşa edilen ayırım duvarıyla toplam 70 bin değil, 125 bin Filistinlinin Kudüs’le olan bağının fiilen kesildiğini kaydetti.