İlkelerimiz

• Tarihi ve Kültürel eserlerin insanlığın ortak mirası anlayışı,

• Tarihi eserlerin korunması ilkelerine bağlılık,

• Çevreye duyarlılık,

• Gönüllü katılıma açıklık,

• Hizmetlerde işbirliğine açıklık,

• Kaynakların kullanımında tutumluluk, etkinlik ve verimlik,

• Güvenirlilik,