İSRAİL, MESCİD-İ AKSA’YI YAHUDİ MÜLKÜ YAPMAK İSTİYOR

       Siyonist işgal rejimi, İslamın ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı Yahudilerin mülkiyetine geçirmeye çalışıyor. İşgalci İsrail'in, yaklaşan seçimler öncesi Fanatik Yahudi yerleşimcilerin gönlünü okşamak için Müslümanların vazgeçilmezi ve İslamın ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı Yahudilerin mülkiyetine alma girişimlerde bulunduğu iddiasına tepkiler gecikmedi.        1948 İslami Hareketi İkinci Başkanı ve Şeyh Raid Salah'ın Yardımcısı Şeyh Kemal Hatip, Siyonist rejimin siyasi emelleri uğruna böylesi bir propagandaya başvurmuş olmasının bile çok tehlikeli sonuçlar doğuracağını söyledi. Konu ile ilgili açıklama yapan Şeyh Kemal Hatip, işgal rejiminin bu girişiminin onun ırkçılığını tescil etmek anlamı taşıdığını, seçimler öncesi böylesi bir söylemin esasen yıllardır yıkmaya çalıştıkları Mescid-i Aksa’yı hedef aldığını ifade etti.        Şartlar ne olursa olsun Mescid-i Aksa’yı korumak ve savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen Hatip, “eninde sonunda Aksa özgür kalacak” dedi.