İNSAN KAYNAKLARI

Vizyonumuz

 'İnsanlığın ortak mirası Kudüs’teki Osmanlı tarihi, kültürel ve manevi mirasına sahip çıkarak özgün niteliği ile gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak.'

Amaçlarımız 

• Kudüs, Mescid-i Aksa ve civarındaki Osmanlı eserlerinin kayıt altına alınmasını sağlamak,
• Osmanlı eserlerinin karşı karşıya kaldığı tehlikeler yıkım çalışmaları, amaç dışı kullanılan cami ve medreseleri onarmak,
• Kayıp ve tahrip edilmiş eserlerin ortaya çıkarılmasını sağlamak,
• Kudüs ve civarındaki tarihi eserlerimizin aslına uygun olarak onarımını yapmak,
• Dünyadaki benzer kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yapmak ve bunları koordine etmek, bu alanda öncü olmak,
• Eserlerimizin sürekliliğini sağlayan faaliyetler ve projeler yapmak,
• Kamuoyunu sürekli ve anında bilgilendirmek,

İlkelerimiz

• Tarihi ve Kültürel eserlerin insanlığın ortak mirası anlayışı,

• Tarihi eserlerin korunması ilkelerine bağlılık,

• Çevreye duyarlılık,

• Gönüllü katılıma açıklık,

• Hizmetlerde işbirliğine açıklık,

• Kaynakların kullanımında tutumluluk, etkinlik ve verimlik,

• Güvenirlilik,

 

Belirttiğimiz ilke ve amaçlarımız doğrultusunda bizimle çalışmak isterseniz kısa özgeçmişinizi info@mirasimiz.org.tr ye mail yoluyla gönderebilirsiniz.