Yahudileştirme Ve Göçe Zorlama

Yahudileştirme faaliyetlerini kesintisiz devam ettiren İşgal Rejimi Kudüs’te 50 Aileye Daha Sürgün Tebligatı Yaptı. Filistin halkını asli yurdundan çıkarmak için türlü yola başvuran ve baskıları sürdürmeye devam eden işgal yönetimi, Kudüs’ün güney doğusundaki Vadi El-Hindi bölgesinde ikamet eden Es-Sarayia aşiretine mensup 50 aileden bölgeyi terk etmesini istedi. Yerel kaynaklar, iki gündür bölgeye gelen çok sayıda işgal askerinin Es-Sarayia aşiretine mensup ailelerden iki hafta içinde bölgeyi terk etmelerini ve başka yerlere göç etmelerini istediğini ifade ettiler.  Kedar ve Maali Adumim Yahudi yerleşkeleri arasında bulunan bölgede ikamet eden Es-Sarayia aşireti şimdiye kadar sürdürülen tüm baskı, şantaj ve tehditlere rağmen topraklarını terk etmemekte ve işgal ordusuna direnmektedir. Siyonist işgal rejimi Kudüs ve çevresinde Filistinli nüfusunu azaltmak için her türlü yola başvuruyor. Bazen tehdit ederek, bazen zorla Filistinli aileleri evlerinden çıkardıktan sonra topraklarına el koyuyor. (06.05.2011, Filistin Haberi.com)