TAPINAKÇILARDAN MESCİD-İ AKSÂ İÇİN TEHLİKELİ PLAN!

22 Kasim 2021

Mescid-i Aksâ'yı ele geçirme çalışmaları yapan 15 Tapınakçı Örgüt 18 Kasım 2021 Perşembe günü günü İsrail Diyanet İşleri Bakanı Matan Kahana ile uzun bir toplantı yaptı.


Mescid-i Aksâ'nın Yahudileştirme planlarının istişare edildiği  toplantıda, örgütlerin  bakana sundukları  öneriler şunlar:                

1 - Ramazan ayında Mescid-i Aksâ'ya yapılan baskınların artırılması.                                  

2 - 2022 Ramazan  ayının üçüncü haftasına denk gelen Yahudi Fısıh Bayramı'nda mümkün olduğu kadarıyla kalabalık topluluklarla (ortaöğretim öğrenciler de dahil) baskın yapılması.

3 - Yahudilerin baskın amaçlı  Mescid-i Aksa'ya girişlerine tek kapıdan ( Meğaribe / Burak Kapısı) değil Silsile ve Esbat Kapılarından da izin verilmesi.

4 - İsrail Hahamlığı'nın koyduğu "Şartlar oluşuncaya kadar Mescid-i Aksâ'ya giriş yapılmamalı" levhasının kaldırılması.

5 - Kutsal Mekanlar Kanunu'nda düzenleme yapılarak Mescid-i Aksâ'nın da "Yahudi Kutsal Mekanları" içine dahil edilmesi.                             

6 - Yahudilerin Mescid-i Aksâ'ya baskınlarının sabah vakitleriyle sınırlandırılmayıp öğleden sonra da baskınlara izin verilmesi.

7 - Yahudi bayramlarında Mescid-i Aksâ'nın Müslümanlara kapatılması.