Kudüs Sakinlerinden Me'menullah Mezarlığı ile İlgili Rapor.

Kudüs sakinleri Siyonistlerin Yahudileştirme faaliyetleri kapsamında hedef aldığı Kudüs'teki tarihi Me'menullah Mezarlığı'yla ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, Me'menullah Mezarlığı'nın dünyadaki ve Filistin'deki İslam mezarlıklarının en eskilerinden biri olduğuna işaret edilerek mezarlıkta Hz. Ömer zamanından Kudüs'ün fethinden 1948'deki işgale kadar sahabilerin, mücahitlerin, alimlerin ve salih insanların gömülü olduğu bildirildi. Raporun önsözünde, ne kadar zaman geçerse geçsin mezarlığın İslami vakıf olma niteliğinin değişmeyeceği belirtilerek, raporun hazırlanmasındaki amacın Siyonistlerin İslami vakıfları hedef alan saldırılarının ve onlarca yıldır Me'menullah Mezarlığı'nın çehresini değiştirmek üzere yürütülen çalışmaların deşifre edilmesi olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca Me'menullah Mezarlığı için bir dizi tavsiyede bulunuldu. Bu tavsiyelerin başında mezarlıkta gömülü sahabilerin, alimlerin, salihlerin ve diğer Müslümanların saygınlığının ve ne kadar zaman geçerse geçsin mezarlığın vakıf niteliğinin korunması gerektiği belirtildi. Raporda, Kudüs'teki insan hakları örgütlerinin ve hayır kurumlarının maddi ve manevi açıdan desteklenmesi gerektiği kaydedilerek, vakıf arazilerini çalarak Kudüs'ü tarihi çehresini değiştirip Yahudileştirmeye çalışan Siyonist işgal yönetiminin politikalarının deşifre edilmesi çağrısı yapıldı.   (11.08.2011, Filistin Haberler.com)