El-Ezher Şeyhi'nden İşgal Devletine Muzaffer Selahaddin’in Mektubu...!

El-Ezher Şeyhi Dr. Ahmet Muhammed et-Tayyib, bugün Siyonist işgal devletinin Yahudileştirme faaliyetlerine karşı bir ültimatom niteliği taşıyan Kudüs Vesikasını yayınladı.          Dr. Ahmet et-Tayyib'in Kudüs Vesikasında işgalci Siyonistlere, Ezher'in ve onun arkasında duran doğudaki ve batıdakiyle tüm Müslümanların, işgal yönetiminin Kudüs'te yürüttüğü Yahudileştirme faaliyetlerine karşı duracağı hatırlatıldı. Ezher Şeyhi'nin Kudüs Vesikasında işgal yönetiminin Kudüs'teki Yahudileştirme faaliyetinin sadece bölgede değil tüm dünyada barışı tehdit ettiğine dikkat çekildi.Ezher Şeyhi, işgalci Siyonistlere verdiği ültimatomda Kudüs'ün ikinci fatihi olarak bilinen Selahaddin Eyyubi'nin Aslan Yürekli Richard'a gönderdiği mektuptaki uyarıları hatırlatıldı. Fatih Selahaddin’in söz konusu mektubunda kullandığı şu ifadelere aynen yer verildi:'Bizim Kudüs'ten vazgeçmemizin mümkün olabileceğini kesinlikle düşünme. Bu asla mümkün olmadığı gibi İslâm ümmeti olarak, Müslümanların oradaki haklarından vazgeçmemiz de mümkün değildir. Cihat devam ettiği sürece Allah, size orada hiçbir taşınızı sağlam temele oturtma imkânı vermeyecektir.'Bu arada Kudüs'teki Yahudileştirmeye Karşı Mücadele İçin Halk Kampanyası organizasyon heyeti de ilk toplantısını Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdi. Toplantıda Kudüs'e destek için önümüzdeki günlerde düzenlenecek etkinlikler hakkında istişarede bulunuldu.