Arap Biriliği Mescid-i Aksa’ya Yapılan Saldırıları Kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri; Mescid-i Aksa kutsallığına ve mekânına olan herhangi bir saldırının gelecekte bütün Ortadoğu bölgesinin güvenliğini ciddi bir şekilde tehdit altına alacağını söyleyerek uyarıda bulundu. Mescid-i Aksa’nın yıkılma ve yakılma beklentilerini garanti eden açıklamalarda bulunan Eski Knesset Başkanı Abraham Burg gibi bazı Siyonist liderlerin konumlarının önemine de dikkat çekti!Arap Birliği açıklamasında bugün, 21 Ağustos daki Mescid-i Aksa yangınının yaklaşık olarak 42. Yıldönümü sebebiyle işgal kuvvetleri tarafından Filistin ve Arap topraklarından çıkarıldıklarını söyledi. Mescid-i Aksa’yı yakma suçu meydana geldiğinden beri Siyonist düşmanların dizilerinde Aksa’nın düzenli olarak gösterilmesi arttı. Buna ek olarak bütün işgal şehrini Yahudileştirmek için planlı ve programlı bir şekilde girişimlerin yapıldığı, Mescid-i Aksa’yı yıkmak için altında ve çevresinde kazı-tünel çalışmalarının yürütüldüğü görülüyor. Aynı zamanda yer altı kaynakları yoluyla Kudüs evlerinin yıkılıp işgal altındaki Kudüs ve çevresinde büyük yerleşim yerlerinin kurulması planlanıyor.Birlik, açıklamaya bütün bu planların Kudüs halkının zorla göç etmesini sağladığını da ekledi. Kudüs ve çevresindeki tarihi eserler, Me’munullah’ın Mezarı ve Rahmet Kapısı gibi tarihi değere sahip kutsal yerlere saldırdıklarını belirtiyor. Ayrıca Kudüslü vatansever kişilere saldırılar düzenleyerek onları çıkarıp sürgün ediyorlar. Uluslararası kanunlar Kudüs’ün işgal altında olduğunu ve işgal altındaki diğer Arap ülkelerinde uygulanan kanunların orada da uygulanmasını isterlerken, Siyonistler bütün bu kararlara açıkça karşı gelmektedirler.Arap Birliğindeki Filistin Temsilcisi, İsrail’in uluslararası kanunların kararlarına zorunlu olarak uymak zorunda olduğunu vurguladı ayrıca Uluslararası Toplum Örgütünün işgal güçlerinin uygulamalarına ve işgal altında olan Kudüs deki yapılan eylemlere karşı daha sert bir tavır almaları gerektiğini söyledi. Arap  Birliği, işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa’da oturan halkımızın şerefli bir şekilde direnen saygı değer kişiler olduklarını, Kudüs’ün geçilmesi veya oynanması mümkün olmayan kırmızı bir çizgi olduğunu, bölgede siyasi bir çözüm ve barış süreci için gerekli olan temel şartlar sağlanmadığı sürece barışın gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi. (15.08.2011,Kahire -İkhwan online.com)