2021 KUDÜS RAPORU / MESCİD-İ AKSÂ KUŞATILIYOR

31 Aralik 2021

Genel Başkanımız Muhammed Demirci, işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksâ’da geride bıraktığımız yıl yaşanan hak ihlalleri (yıkımlar, el konulan taşınmazlar, Yahudileştirme faaliyetleri, Mescid-i Aksâ’ya yönelik ihlaller, baskınlar, para cezaları, insan hakları ihlalleri, ekonomik durum) ve Mirasımız Derneği’nin Kudüs’te yaptığı faaliyetleri içeren “2021 Kudüs Raporunu kamuoyuyla paylaştı.

2021 KUDÜS RAPORU

Kudüs’ten Kudüs Araştırmacısı Dr. Fahri Abu Diyab, Kudüs Araştırmaları Uzmanı Dr. Ali İbrahim, Aksâ Bilgi Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Jamal Amro ve derneğimizin Kudüs’teki ekibi ile hazırladığımız 2021 Kudüs Raporu:

İşgal altındaki Kudüs, 2021 yılını işgal hükümetinin kurumları ve Kudüs’ün Yahudileştirilmesi için çalışan yerleşimci grupların şehrin tarihi ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan fiili çalışmaların, baskı ve şiddetin artırıldığı bir yıl olarak bitirdi.

İslam dünyası ve uluslararası toplumun, geçtiğimiz yıl patlayan ve 2021 yılında da etkisini gösteren küresel pandemi ile meşgul olmasını fırsat olarak değerlendiren işgalci İsrail yönetimi, mahkemelerini, güvenlik güçlerini ve işgalci yerleşimcilerin kuruluşlarını Kudüs halkı üzerinde baskı aracı olarak kullandı. Bazı Arap ülkelerinin İsrail’le yürüttüğü ‘normalleşme’ sürecini ve uluslararası toplumun Yahudileştirme politikalarına sessiz kalmasını fırsat bilen işgal yönetimi, Kudüslü Müslümanlara yönelik faaliyetlerini rahatça sürdürebildi.

EV YIKIMLARI, YENİ İNŞAATLARA RUHSAT VERİLMEMESİ VE GÖÇE ZORLAMA

Kadim Kudüs’ü çevreleyen Şeyh Cerrah, Silvan ve Vadi El Cevz Mahalleleri geçtiğimiz yıl işgal yönetiminin hedefindeydi. Esasen işgal altındaki toprakların genelinde el koyma, yıkım ve kamulaştırma çalışması hız kesmeden devam etse de, medyanın gündeminde olması ve “Müslümansızlaştırılmış bir Kudüs” inşa etmek için verilen mücadelede Kudüs’teki faaliyetler diğer bölgelere göre daha çok dikkat çekiciydi.

Kudüs’teki işgal belediyesi, bünyesindeki İsrail Toprakları Dairesi İnşaat ve Planlama Komisyonu, bu el koyma ve göçe zorlama politikasının yürütücüsü olarak faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

Buradaki asıl amaç, yeni Yahudi yerleşim bölgeleri inşa etmek, mümkün olduğu kadar Yahudi yerleşimci ikamet ettirmek ve Müslümanların yaşadıkları mahalle ve sokakları çembere alıp sıkıştırarak göçe zorlamak.

Şeyh Cerrah Mahallesinde 56, Silvan Mahallesinde 84 eve tahliye emri verilirken, Kadim Kudüs’ü çevreleyen yerleşim birimlerinde toplam 473 eve yıkım kararı, 780 eve de hem yıkım kararı hem de para cezası verildi. Önceki yıllarla birlikte toplamda 23.253 eve yıkım kararı verildi. Son olarak haklarında yıkım kararı verilen evlerin yıkımı gerçekleşirse önceki yıllarla birlikte toplam 115.000 Kudüslü evsiz kalmış olacak.

Müslümanların çoğalan nüfusu ile birlikte kendi arazilerine ev yapmak için yaptığı başvurular, işgal belediyesi tarafından görmezden gelindi. 2021 yılında 473 evin yıkım kararı verildi. 652 Kudüslü ruhsat istedi. Bunlardan 9 tanesine onay verildi. 42 başvuru hiç bakılmadan beklemeye alındı. 601 başvuru ise reddedildi.

2021 yılında 162 ev yıkıldı. Bu evlerden 108'i işgal belediyesi, 54 tanesi ise sahipleri tarafından yıkıldı. Belediye her yıktığı evin metrekaresi başına 1.000 şekel (317 dolar) aldı. Ekonomik imkanı olmayan Müslümanlar, yıkım parası veremeyecekleri için kendi evlerini kendileri yıkmak zorunda bırakıldı.

EL KONULAN EMLAKLAR ÜZERİNE YERLEŞİM BİRİMLERİ İNŞAA POLİTİKASI

2021 yılında Kudüs’te Yahudi yerleşim birimleri inşa etmek maksadıyla; işgalci Kudüs Belediyesi,  Doğal Çevre İdaresi, Tarih Koruma İdaresi ve bazı Siyonist yerleşimci örgütler tarafından, “Kalandiya Havalimanı çevresinde, Beyt Safâfa, Telletü’l Fransiyye, Cebelü’l Mükebbir, Umm Tûba,  el- Velce, el- İseviyye,  Şufât, Beyt  Hanîna, Cebelü’l  Meşârif, Şeyh Cerrâh ve Keremü’l Müfti “ mıntıkalarındaki 14.870 dönüm araziye el konuldu.  Gasp edilen bu araziler üzerine 19.243 yerleşim birimi inşa edilmesi için onay verildi. Bu projelerin bir kısmının inşasına başlandı.

MESCİD-İ AKSA ALTINDAKİ KAZILAR VE YAHUDİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

İşgal yönetimi, Kudüs’ün İslami tarihini ve kimliğini ispat eden delilleri ortadan kaldırmak için çok sayıda çalışma yürütüyor. Kudüs’ü Yahudileştirimek için kurulan El’ad Örgütü, Silvan Mahallesi mıntıkasından başlayıp Meğâribe Kapısı’na dolayısıyla da Burak duvarına ulaşan 2 tünel inşasını bitirmiş durumda.  Aynı örgütün yürüttüğü üçüncü tünelin inşası sürmektedir. Bu tünel ise, Mescid-i Aksâ’nın güneydoğu mıntıkasındaki Aynu’l Azra  (Azra Pınarı) mıntıkasından başlayıp Mescid-i Aksâ’nın güney surlarındaki Emevi Sarayları altına kadar uzanmaktadır. Yapılan bu kazılar sebebiyle bölgede bulunan 83 evde çatlaklar oluştu. Mescdi- Aksa’nın  el- Hadid Kapısı önündeki tarihi taşlar çöktü. 9 sokak ve cadde ismi İbranice olarak değiştirildi.

Diğer yandan yürüttükleri Keydem Yaruşelayim (İlk Önce Kudüs) Projesi çerçevesinde Mescid-i Aksâ’nın güney surlarına 100 metre uzaklıkta 15 bin metrekare üzerine 6 katlı bir Yahudi merkezi inşa etmeyi ve  Mescid-i Aksa’nın ayrılmaz parçası olan Burak Duvarı önündeki sahada (Onlarca evden oluşan yüzlerce yıllık Meğaribe Mahallesi 1967 de gasp edilerek yıkılarak bu alan oluşturuldu.) Yahudi kadınlar ve ıslahçı Yahudiler  için özel ayin alanı açmayı planlıyor.

Özetlenebilecek diğer Yahudileştirme Planları ; Mescid-i Aksa’nın Batı surlarına 200 metre yakınlıktaki bir alana “İsrail’in Gururu” adlı kubbeli ve görkemli bir sinegog yapılması. (Buradaki amaç, Kudüs panaromasında şaheser bir görüntü veren 144 dönümlük Mescid-i Aksâ Külliyesi manzarasının önünü kesmek.) Mescid-i Aksa’nın doğu tarafına düşen, Kudüs İslam Vakıfları’na ait olan Tantûr Firavn” mıntıkasında 250  adet hayali Yahudi mezarı inşa etmek. Yusufiyye İslam mezarlığını bozarak halka açık bahçe haline getirmek.

MESCİD-İ AKSA’YA YÖNELİK İHLALLER

Mescid-i Aksâ’yı zamansal ve mekânsal olarak bölmek, işgal devletinin tüm kurumlarının ve Siyonist örgütlerin ana hedefidir. İşgal mahkemesinin Siyonistlere Mescid-i Aksa içinde açıktan Talmud ayini yapma izni vermesi üzerine, Mescid-i Aksa içinde çok tehlikeli gelişmeler yaşandı. Ramazan ayında planlanan baskın, büyük bir direnişle karşılaşınca gerçekleştirilemedi. Fakat günlük yapılan baskınlarla  2021 yılında 37 bin Siyonist Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Mescid-i Aksâ’ya yönelik diğer ihlaller şu şekilde gerçekleştirildi; İşgal polisi Mescid-i Aksa içinde onarım yapılmasına 42 defa engel oldu. Mescid-i Aksa Onarım Dairesi Başkanı ve 9 tamir işçisi tutuklandı. İslam Vakıfları güvenlik görevlileri sıfatıyla Mescid-i Aksa kapılarında görev yapan 29 güvenlik görevlisi hakkında uzaklaştırma ve tutuklama kararı verildi. İşgal polisi Mescid-i Aksa kapılarını farklı zaman dilimlerinde ve farklı süre uygulayarak 9 defa kapattı. Mescid-i Aksa hoparlörlerinin kablolarını kesti. Mescid-i Aksa içinde namaz kılan cemaate 8 defa saldırdı. Çeşitli gerekçeler öne sürülerek, Müslümanlardan 327’si Mescid-i Aksâ’dan, 15’i Kudüs’ten, 33’ü de Kadim Kudüs’ten uzaklaştırma cezası aldı.

BASKINLAR, YASAKLAR, CEZALAR, VERGİLER…

İşgal kuvvetleri, başta Silvan, Cebelü’l Mükebbir ve el- İseviyye Mahallelerinde olmak üzere, Müslümanlara ait mahallelerde ev baskınlarını rutin hale getirdi. Bu yıl 517 eve baskın düzenlendi. Dükkân, fabrika, atölye gibi ticari müesseselere 214 defa baskın yapıldı. Bu evlere ve ticari mekânlara 14 milyon 300 bin Şekel (4 Milyon 600 Bin Dolar) ceza ve vergi kesti.

İşgal kuvvetleri 2021 yılında Kudüs’te yapılmak istenen konferans, seminer, kutlama şöleni gibi etkinliklere izin vermedi. Bu kapsamda 24 salon programı iptal edildi. Kudüs’te kültür, spor, yardım alanlarında faaliyet yapan 13 Sivil Toplum Kuruluşunu kapatıldı.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ, TUKUKLAMALAR VE ŞEHİTLER…

2021 yılı, Kudüs ve Mescid-i Aksâ mücadelesi veren Müslümanlar için oldukça çetin geçti.

12’si Mescid-i Aksâ’nın kapılarında, 337’si de (Mescid-i Aksâ ve Kudüs’ün özgürlüğü mücadelesi verirken) işgal altındaki Filistin Toprakları, Batı Şeria ve Gazze Bölgesinden olmak üzere toplam 349 Müslüman şehit edildi.

Ev ve işyeri baskınlarında 105’i kadın, 491’i çocuk toplam 2401 Kudüslü Müslüman tutuklandı. İşgal yönetimi, çeşitli suçlamalarla hayatını kısıtladığı 32’si çocuk 59 Kudüslü Müslümana ev hapsi cezası verdi.

YÜZDE 85 YOKSULLUK ORANI

Yılardır Müslümanlara yönelik uygulanan ekonomik ambargo ve pandemi sürecinin etkisi ile önceki yıl yüzde 79.6 olan yoksulluk oranı yüzde 85’e çıktı.

Önceki yıl 17 bin civarında çalışabilir Kudüslü işsizken, bu yılki işsizlik rakamı 21 bine yükselerek yüzde 24 oranında artış gösterdi.

İşgal hükümeti sağlık bakanlığı, Kudüs’ün asıl sahipleri dâhil tüm halkı zorunlu olarak aşıladı. Geçtiğimiz yıl 132 Kudüslü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, vefat sayısı bu yıl 136’ya yükseldi.

Kudüs ve civarında yaşayan Müslümanların ekili ve dikili arazileri işgalci fanatik Yahudilerin baskınlarına neden oldu. 2600 civarında yetişmiş zeytin ağacı, hasat döneminde kesilerek veya yakılarak yok edildi.

TÜRKİYE’DEN GİDEN DESTEKLER, KUDÜSLÜLERE MORAL OLUYOR…

Mirasımız Derneği’nin (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasımızı Koruma ve Yaşatma Derneği) 2021 yılı faaliyetleri:

2021 yılının Üç ayları ve Ramazan ayını içerisinde son yılların en büyük saldırısı altında olan Kudüs ve Mescid-i Aksâ, başta Türkiye olmak üzere dünya insanlığının gündemindeydi. İşgalci fanatik Yahudilerin Ramazan ayının 28’inde Mescid-i Aksâ’ya yapmak istedikleri büyük baskın, Kudüslü Müslümanların canları pahasına gerçekleştirdikleri büyük direniş sonucu amacına ulaşamadı. İşgal hükümetinin Mescid-i Aksa’da ribat görevi yapan ve olası baskına müsaade etmeyen binlerce Müslümana dünya insanlığının gözleri önünde yaptığı silahlı saldırı, başta İslam dünyası olmak üzere dünya insanlığının vicdanını harekete geçirdi. Saatler süren saldırıda, “Tekbir”den başka silahı olmayan Müslümanların, üzerlerine yağan ses ve gaz bombaları ile metal uçlu plastik mermilere direnişi tüm dünyada kısa sürede yankı bulmuş ve işgal güçleri Mescid-i Aksâ’dan çekilmek zorunda kalmıştı. Bu saldırıya karşı gösterilen tepki, işgal altındaki toprakların tamamında büyük bir kitlesel direnişe dönüşmüş ve Müslümanlar 11 gün süren direniş sonrası dünya için küçük ama Müslümanlar için büyük bir zaferle sonuçlanmıştı. Binlerce yaralı, yüzlerce şehit verilmiş ama yenilmez denilen işgalcinin yaşadığı hezimet, Müslümanların direnişe ve özgürlüğe olan inançlarını bir kere daha perçinlemişti.

 

İşte o direniş sürecinde en büyük vazifelerden birini de, ekonomik zorluklar nedeniyle kapanmanın eşiğine gelen Makasıd Vakıf Hastanesi görmüştü. Binlerce yaralı Makasıd Hastanesi acil servisine alınıp tedavileri burada gerçekleştirilmişti.

“Acil Yardım” kodu ile başlattığımız yardım kampanyası neticesinde temin ettiğimiz  1.175.000 TL değerindeki ilaç ve tıbbi ihtiyaç malzemelerini, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer'in nezaretinde hastane yetkililerine teslim ettik.Binlerce gönüllümüzün destekleri ile başta Ramazan ayı olmak üzere yıl boyunca devam ettirdiğimiz kumanya yardımlarını, ihtiyaç sahibi 14.375 aileye ulaştırdık. Mobil ekiplerimizle Ramazan boyu Kudüs’te ve Kudüs’e bağlı Şufat Mülteci kampında yaşayan ihtiyaç sahibi 12.635 aileye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Kadir Gecesini ihya etmek için Mescid-i Aksâ’ya gelen binlerce Müslümana iftarlık ve sahurluk ikramı yaptık. 88 aileye 174.000 TL Fitre, 305 aileye 920.000 TL Zekât ulaştırdık. Ramazan ve Kurban bayramlarında başta yetimler olmak üzere 915 ihtiyaç sahibi çocuğu bayramlık ve bayram harçlığı ile sevindirdik.

Kurban bayramında İslami usûllere göre ve hijyenik ortamlarda kesilen kurbanları Kudüslü ihtiyaç sahibi 8.970 aileye paylaştırdık.

181 aileye hayırseverlerin destekleriyle yıl boyunca nakdi yardım yaptık.

Okulların açıldığı dönemde ihtiyaç sahibi 703 çocuğa içerisinde eğitim seti olan çanta hediye ettik.

Talepte bulunan Müslüman ailelerin arazilerine 1.280 zeytin ağacı fidanı diktik. Bu şekilde sürdürülebilir ekonomik katkı sunmayı hedefliyoruz. Fidan dikimlerimiz her yıl Ekim ayında başlayıp Mart ayına kadar devam ediyor. Kış yardımları kapsamında 1150 aileye battaniye, ısıtıcı ve kışlık giyecek yardımı yaptık.

38 ÜLKE’DEN 209 KARİKATÜRİST, “ÖZGÜR KUDÜS” İÇİN ÇİZDİ

Bu yıl 4. Kez gerçekleştirdiğimiz “Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması” ile Kudüs’teki işgali, yaşanan insanlık dramını ve özgür Kudüs özlemini dünya insanlığının gündemine getirmeye çalıştık. 38 ülkeden 209 karikatürist tarafından gönderilen 518 karikatür, 6 ülkeden tanınmış karikatüristlerden oluşan bir jüri ile değerlendirildi. 18 Aralık’ta düzenlediğimiz bir törenle de ödüller sahiplerine teslim edildi.

Mirasımız Derneği olarak, 15 yıldır bir yandan Osmanlı’nın Kudüs’teki tarihi mirasını ihya ederken, bir yandan da yıl boyunca ülkemizde Kudüslü Müslümanların hayata tutunmalarını sağlayacak insani yardım faaliyetlerini sürdürüyoruz. Öte yandan yurtiçinde düzenlediğimiz seminerler, konferanslar, yarışmalar ve dergi, kitapçık v.b. basılı materyaller aracılığıyla bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyoruz.