Ödüllü Makale Yarışması


“SİYONİZM VE KUDÜS”

MAKALE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


BAŞVURU ŞARTLARI:

Mirasımız Derneği’nin hazırladığı  “SİYONİZM VE KUDÜS ” konulu ödüllü makale yarışması;

1) Yarışmaya, konuya ilgi duyan herkes katılabilir. Yaş, branş vb. faktörler etken değildir

2) Yarışmaya gönderilecek makaleler özgün, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak için gönderilmemiş olmalıdır; daha önce lisans, telif, yayın anlaşması yapılmamış olması şarttır.

3) Değerlendirme, Mirasımız Derneğinin belirlediği kurul tarafından yapılacaktır.

4) Yarışma konusu genelinde Siyonizm ve İsrail olmakla birlikte özelde Kudüs ve Mescid-i Aksâ’yı kapsamaktadır. Önerilen konu başlıkları haricinde genel konu başlığına ters düşmeyecek konular katılımcılar tarafından belirlenebilecektir.

Önerilen konu başlıkları:

- Kudüs’ün dünya siyasetindeki yeri ve önemi

- Yahudiler ve Hristiyanlar arasındaki gizli nefret ve işbirliği

- Filistinlilerin Yahudilere topraklarını sattığı iddiası

- İsrail’in Ortadoğu’daki enerji politikaları

- ABD ve İngiltere’nin İsrail’e olan düşkünlüğünün nedenleri?

- Kudüs’te işgalci İsrail’in yok ettiği İslami yapılar (medrese, cami, imarethane)

- İsrail’in Kudüslü gençleri asimile etme politikaları

- İsrail’in Mescid-i Aksâ’ya yönelik saldırıları

- Mescid-i Aksâ’nın yıkılmasını amaçlayan faaliyetler ve bunu destekleyenlerin gerekçeleri

- Kudüs konusunda halkların ve liderlerin tutumları

- İsrail’in Filistin kültürünü sahiplenmesi

- Kudüs’ü görmemiş Filistinliler (Ayrım Duvarı)

- İsrail’in tohum ve gıda politikaları

- Yahudilerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları

- İşgalin Kudüslü çocuklar üzerindeki etkileri

- İsrail’in Filistinlilere karşı ayrımcı uygulamaları

- Kudüs’te yaşanan hayat pahalılığı ve Filistinlilere uygulanan gizli ambargo

- Kudüs ve sahabeler

5) Makalelerde geçerli olan dil Türkçe’dir.

6) Makale yarışmasına başvuran ancak ödül alamayan makalelerden yayımlanmaya değer bulunanlar Mirasımız Derneği tarafından yayımlanmakta olan “Minber-i Aksâ” dergisinde veya Mirasımız Derneğine ait dijital ortamlarda yayımlanacaktır. Yayımlanan bu makaleler için ayrıca telif, ücret v.b ödenmeyecektir. Yarışmaya başvuranlar bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

7) Her yarışmacı en fazla 3 makale ile katılabilir.

8) Hazırlanacak olan makale Microsoft Office Word formatında, ‘doc’ veya ‘docx’ uzantılı olarak; a4 ebadında 12 punto ile 1,5 satır aralığı olacak şekilde iki yana yaslı biçimde ‘Times New Roman’ yazı tipinde, dipnot ve kaynakça hariç en az 20.000 en fazla 50.000 karakter arasında Türkçe olarak yazılmalıdır, metin A4 sayfasında ve kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmış olmalıdır. Alıntı, tablo ve şekil başlıkları ile kaynaklar bölümünde tek satır aralığı kullanılmalıdır.


9) Yarışmaya ekip olarak başvuranlar bir proje yetkilisi seçmek zorundadırlar, ödül dereceye girmesi halinde ekip içerisindeki proje yetkilisine verilir.

10) Makalede yazarın adı, unvanı, açık adresi telefon numaraları ve elektronik posta (e-mail) adreslerine ilişkin bilgilerin yer aldığı kısa bir özgeçmişin bulunduğu kapak sayfası yer almalıdır.

11) Yazılacak olan makalenin, akademik yazım ve etik kuralları ile Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur.

12) Makalenin dipnot ve kaynakça kısımları makalenin en sonunda olmalıdır.

13) Makalenin tam metni [email protected] adresine gönderilmelidir.

14) Başvurular sadece mail yoluyla kabul edilecektir.

15) Yeterli ve nitelikli katılım sağlanmadığı takdirde Mirasımız Derneği yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.


Yarışmaya katılan herkes yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.


ÖDÜLLER:

Birinci makale: Kudüs Seyahati

İkinci makale:  Mescid-i Aksa Maketi

Üçüncü makale: Kudüs Mutasarrıflık Haritası (tablo) ve Kudüs Tarihi Kitabı

Mansiyon: 3 kişiye Kudüs Tarihi Kitabı


YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışma Başlangıcı:  23 Temmuz 2019

Makalelerin son teslim tarihi:  21 Ekim 2019

Sonuçların açıklanma tarihi:    15 Kasım 2019 (katılım yoğunluğuna göre değişebilir.)


İLETİŞİM:

(MİRASIMIZ) KUDÜS VE CİVARINDAKİ OSMANLI MİRASINI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

Akşemsettin Mah. Halıcılar Cad. No:12 Fatih/İSTANBUL

Tel: 0212 524 01 01  

Web: www.mirasimiz.org.tr

YARIŞMAYA KATILIM İÇİN:

 [email protected]


30 Ocak 2020