Akademik Kudüs Seminerleri 2015

 Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının arttırılması, gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik proje destek programları yürütmektedir.
 
       Bu doğrultuda Bakanlığın ilk Proje Destek Programı 2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı adı altında uygulamaya konulmuştur. Program ile gençlerin hedeflerini ve ideallerini gerçekleştirecek projelerin, hazırlanması amaçlanmaktadır. 2012 yılı GPDP 1. Çağrı Dönemi’nde, Türkiye genelinde 120 proje için toplam 10.201.401 TL tutarında destek sağlanmıştır. Bu projelerden 25 tanesi GAP ve DAP projelerinin uygulandığı iller tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu illerde yaşayan gençlere sağlanan toplam destek tutarı ise 2.017.604 TL dir. Bakanlığımızca,2012 yılı GPDP 1. Çağrı Dönemi'nde Türkiye genelinde 79 adet sivil toplum kuruluşuna proje desteği sağlanmıştır. Bu rakam Bakanlığımızın sivil toplumun desteklenmesine verdiği önemin bir göstergesidir. 2012 yılı GPDP 2. Çağrı Dönemi'nde, GAP ve DAP illerinden 16 üniversiteye ait 16adet proje için toplam 7.520.817,00 TL tutarında destek sağlanmıştır. 2013 Yılı GPDP 1. Çağrı Dönemi’nde toplam 195 projeye 22.000.000 TL destek sağlanmış,  2013 Yılı GPDP 2. Çağrı Dönemi’nde ise üniversitelerin toplam 38 adet projesine 10.104.000 TL destek sağlamıştır.2014 Yılı GPDP 1. Çağrı Dönemin’de toplam 295 projeye 25.559.500 TL destek sağlamış, 2014 Yılı GPDP 2. Çağrı Dönemin’de ise toplam 336 projeye 27.599.500TL destek sağlamıştır.
 
       Mirasımız Derneği olarak İnsanlığın ortak mirası Kudüs’teki Osmanlı tarihine, kültürel ve manevi mirasına sahip çıkarak özgün niteliği ile gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak amacıyla 2014 Yılı GPDP 2. Çağrı Dönemin’de başvurduğumuz ve kabul edilen “Kardeşlik Bilinci için Gençlerle El Ele” Projesine destekleri ve ilgisinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a ve Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’ne teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.