Olağan Genel Kurul Toplantısı (2022)

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 10/09/2022 Cumartesi günü saat 14:30’da dernek yerleşim yerinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 17/09/2022 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun 10/08/2022 tarihli ve 2022/38 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1. Yoklama ve açılış,

2. Divan heyeti seçimi,

3. 2020-2021-2022 yıllarına ait faaliyet raporları okunması

4. 2020-2021-2022 yıllarına ait bilanço ve kar/zarar okunması

5. Dernek tüzüğünün “Madde 1- Derneğin Adı Tadili”

6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası

7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev dağılımının görüşülmesi

8. Dilek, temenniler ve kapanış

12 Agustos 2022