Dünyada Kudüs’ün Yahudileştirilmesi için çalışan 3.000 civarında dernek ve vakıf vardır. Kudüs’e yardım götüren dernek ve vakıfların sayısı ise bir elin parmaklarını ancak geçebilmektedir. Her yıl Kudüs’ün Yahudileştirilmesi için dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Yahudiler ’den yaklaşık 2,5 milyar dolar bağış toplanmaktadır. Dünya Müslümanlarının Kudüs ve Mescid-i Aksâ için gönderdiği yardım miktarı ise 15-20 milyon doları geçmemektedir. Dünya üzerindeki toplam Yahudi nüfusu 15 milyon civarınd