Mirasımız Neden Proje Yapar?

     2008 yılında kurulan ve kamuoyunda kısaca Mirasımız olarak bilinen Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği, adından anlaşılacağı üzere hem burada bulunan tarihi, kültürel ve dini mirasımıza sahip çıkmak hem de burada yaşayan ve topraklarındaki işgale direnmeye çalışan Müslüman kardeşlerimize destek olmak amacıyla çeşitli projeler üretmektedir.

 

     Çok sayıda projemiz olduğu için kolay erişilebilmesi amacıyla projelerimizi 5 başlık altında topladık ve bu başlıkların altında alt başlıklar haline getirdik.

     Projelerimizi dikkatle incelediğinizde göreceksiniz ki hepsinin ortak amacı Kudüs’ün İslami kimliğini muhafaza etmek ve Mescid-i Aksâ’yı içinde bulunduğu tehlikeli durumdan yani işgalden kurtarmaktır.