Aksa Çocukları
Aksa Çocukları

Okul öncesi yaşlardaki çocukların Mescid-i Aksâ ile tanışmalarını ve ilk kıblemizi sahiplenmelerini sağlıyoruz. Ayrıca çocuklara Aksâ içerisinde İslami İlimler öğretiliyor. 

 

 

Neden Önemli?

İşgal Devleti Mescid-i Aksâ’yı, atıl durumda kaldığı ve boş olduğu gerekçesi ile Hristiyan ve Yahudilerin de istedikleri gibi girebilecekleri bir yer haline getirmeye çalışmaktadır. Bu proje İslami hassasiyeti olan örnek ve Mescid-i Aksâ’ya bağlı bir nesil yetiştirmek için atılan ciddi bir adımdır.

 

Ne İçin Yapıyoruz?

Bu proje, Çocuklar ile Mescid-i Aksâ arasında bir bağ kurmak ve çocuklara Mescidi Aksâ’nın korunması ve sahiplenilmesi sorumluluğunu yükleme amacını taşımaktadır. 

Nasıl Yapıyoruz?

Kudüs ve civarındaki okullarda yapılan duyuru ve kayıt işlemi sonrası kurs başlatılır. Çocuklar günlük eğitim ve etkinlikler bittikten sonra evlerine bırakılır. Kurs bitiminde çocukların tamamına katılım belgesi ve bir kısmına da başarı belgesi takdim edilir.

 

                                             

 

Bir Öğrencinin Aylık Gideri: 50 TL

Bir Öğrencinin Yıllık Gideri: 200 TL

Bir Grubun Aylık Maliyeti: 1.500 TL

Bir Grubun Yıllık Maliyeti: 18.000 TL

DİĞER PROJELER